Skilte

Lovpligtige skilte, standere og beslag

Trafikgummi leverer totalløsninger – komplet vejbump med lovpligtige skilte. 
Vi har et stort sortiment af lovpligtige og godkendte skilte, standere og beslag. 
Det er vigtigt når man opsætter vejbump, helleanlæg eller andre foranstaltninger på vejen, at der bliver skiltet efter lovgivningen.

Mest anvendte skilte

TDJ Skilt A 36 - advarselstavle - bump på vejen - vejbump - Trafikgummi.dk

A 36 bump angiver at der er et hastighedsdæmpende bump på vejen. Kan evt. leveres med undertavle med antal bump.
Ved E51 ophold – og legeområde eller E53 zoneområde må dette skilt ikke benyttes.

 

Spørg det lokale politi til råds, hvilke skilte der skal anvendes i det specifikke område. 

TDJ Skilt zone E 53 30 km/t zoneskilt vejskilt færdselstavle oplysningstavle - trafikgummi.dk

E 53/E 54 zone-/zoneophør område. Angiver et område med fartdæmpning, område eller en vejstrækning hvor kørebanen kan være indrettet med fartdæmpere (f.eks. vejbump, indsnævringer fra 2-1 spor.) 

Færdselstavlen kan angive ønsket fart – f.eks. 30 km/t, som vist på skiltet.

Spørg det lokale politi til råds, hvilke skilte der skal anvendes i det specifikke område.

Ofte når man anlægger vejbump, anvender man en af de to viste skilte. Nedenfor står der direkte fra vejreglerne, hvornår man bruger hvilket skilt. 

Hovedsageligt anbefaler vi vores Zone-skilte med angivet fart. Disse skilte kan enten være monteret i en lav eller høj stander, alt efter omgivelserne. 

Advarselstrekant med bump bliver monteret på en lige stander, og bruges kun hvis Zone-skilte ikke benyttes. 

Alle vores skilte bliver leveret separat.

Skilte/afmærkning ved vejbump og nedsatte hastighedsgrænser, er både en vigtig og lovpligtig sikkerhedsforanstaltning. 

Venligst kontakt os for råd og vejledning, eller hvis vi kan være behjælpelig med bestilling af korrekte skilte.

 

Standere til hurtig og nem montering af skilte

TDJ Helleblok med skilt Påbudstavle D 15,3 - indsnævring af vej - trafikgummi.dk
TDJ Helleanlæg med standerbeslag - beslag til montering af skilt. Trafikgummi.dk
TDJ Trafikgummi.dk - Skilt, vejskilt, stander, galge, beslag

Standere til montering

TDJ Trafikgummi.dk - Skilt, vejskilt, stander, galge, beslag

Standere til montering

TDJ Trafikgummi.dk - Skilt, vejskilt, stander, galge, beslag

Monteringsbeslag