Vejbump 40 km/t

- Typegodkendt af vejdirektoratet


Gul betyder ‘midlertidig’ i vejsprog, og må kun anvendes på privat vej og ved vejarbejde. Gul kan IKKE typegodkendes! 

Brug IKKE gule vejbump på villaveje og boligområder, da de ikke er typegodkendte. Sker der en skade, kan I drages til ansvar.

VEJBUMP ER EN EFFEKTIV FARTDÆMPER

Disse vejbump må bl.a. anvendes på kommuneveje, privat/fællesveje, boligforeninger og bymæssige områder, da de overholder Bekendtgørelse om vejbump BKG. nr. 381, samt Bekendtgørelse om vejafmærkning BKG. 1632 med vores typegodkendelse.

Se vores typegodkendelse i højre side – skal sendes med ansøgningen til kommunen

 

Ring eller skriv og få et godt tilbud.

 

TDJ Vejbump

Anvendelsesmuligheder:

TDJ Vejbump 40km/t bruges ofte på offentlig vej, hvor man ikke kan sænke farten til mindre end 40 km/t. 

Den bruges også på villaveje, i boligområder m.m. 

Kan overkøres med 40 tons – dog skal farten reduceres til 25 km/t med tunge køretøjer.  Dette vejbump er lavet af massiv gummi, og kan derfor anvendes hvor der kører mange tunge køretøjer. 

 

Det er muligt at opbygge vejbump, som man synes de passer bedst i det pågældende område.

Info om vejbump 40 km/t:

Ifølge vejreglerne er må der kun være hvid refleks på pullerten, når den står i venstre side af kørselsretningen. Rød kan bruges i begge sider. Det er vigtigt, at man er i dialog med kommunens fagfolk omkring dette. Se evt. mere omkring Vejreglerne her.

TDJ Vejbump og pullert fra trafikgummi.dk Forside

Se nærmere på TDJ Vejbump 40 km/t

Overkørsel af TDJ Vejbump 40 km/t

Dataark - Vejbump 40km/t

Typegodkendelse - Vejbump 40km/t

TDJ Vejbump 2-delt
TDJ Vejbump udlagt til test til typegodkendelse - trafikgummi.dk
TDJ Vejbump fra trafikgummi.dk

2 delt TDJ Vejbump 40 km/t med pullerter

Vejdirektoratet tester TDJ Vejbump, i forbindelse med typegodkendelse

Politiet tester også vores vejbump, inden de kan opnå typegodkendelse

Tips til ansøgning

Ved offentlige og privat fællesveje (grundejerforeninger, boligkvarter, boligblokke m.m..) skal man lave ansøgning til kommunen/politiet. På privatveje såsom tankstationer, virksomheder, supermarkeder m.m.. er det ikke krav om godkendelse hos kommunen/politiet.TDJ trafikgummi påtager sig intet ansvar for regler vedrørende montering, og anvendelse af vores trafikprodukter. Ligeledes fraskriver vi os al ansvar vedrørende evt. skader, som måtte henføres til vores trafikprodukter.

Husk at skrive, at I er enige om vejbump i foreningen. Beskriv jeres problem - hvorfor I har brug for vejbump/fartdæmpning. Vedlæg målfast tegning - placering af bump og skilte. F.eks. fra Google Maps. Vedlæg billeder af vejbump, skilte, standere, pullerter osv. Vedlæg typegodkendelse(r).

Galleri - TDJ Vejbump 40 km/t